Gudstjenester på Bøgehøjgård

Gudstjenester, andagter og fællessang afholdes i pejsestuen på Bøgehøjgård som regel den 1. torsdag i hver måned.

BØGEHØJGÅRD FORÅR 2019
Torsdag d. 25. april. Præsten på besøg 10. 30
Torsdag d. 9. maj. Andagt kl. 14
Torsdag d. 23. maj. Præsten på besøg
Torsdag d. 13. juni kl. 14. Gudstjeneste i kirken – herefter sommermøde i sognehuset
Torsdag d. 27. juni. Præsten på besøg kl. 10.30
Ophavsret: