Mary og Carl Otto Andersens støttefond

Et antal legatportioner er til uddeling i 2019.
Fondens formål er at støtte personer og/eller sociale institutioner/foreninger, hvor et socialt behov ikke eller ikke tilstrækkeligt dækkes af offentlige midler eller tilskud.
Kun personer med fast bopæl i og institutioner/foreninger hjemmehørende i Hellebæk og Hornbæk sogne kan komme i betragtning. Herfra kan der ikke dispenseres.
Ansøgningsskema kan rekvireres fra d. 13. oktober 2019 på kordegnekontoret ved Hellebæk Kirke, der kan kontaktes på tlf.nr. 4970  8461, tirsdag-fredag ml. kl. 10-13.
Ansøgninger må være fondsbestyrelsen i hænde senest d. 5. november.
Ansøgere, der måtte komme i betragtning til en legatportion, vil fortrinsvis få beløbet indsat på deres Nemkonto i uge 51.

 

Ophavsret: